Projecten

Cultuurhistorisch centrum 'De Sûkerei' Damwoude


Het leven en wonen in de Noordelijke Friese Wouden rond het jaar 1900 staat in het cultuurhistorisch centrum 'De Sûkerei' in Damwâld (Damwoude). Op het museumterrein zijn drie "wâldhúskes" en een oude sûkereifabryk (cichorei-fabriek) herbouwd. De drie "wâldhúskes" stonden vroeger in De Valom, Rinsumageest en Zwaagwesteinde en zijn indertijd zorgvuldig gesloopt, gedocumenteerd en bewaard in onder meer zeecontainers door Stichting Dorpsherstel Dantumadeel. Al het metsel-, stuc- envoegwerk is uitgevoerd met Remix en Sakrete Kalkcementmortel.

> Bekijken

Erfgoedpark De Toekomst Scheemda


De Toekomst is een voormalige strokartonfabriek bij het Groningse Scheemda. Het complex, en dan met name de hoge schoorsteen, is prominent zichtbaar vanaf de A7. De fabriek is inmiddels geheel gerestaureerd. Het metselwerk van de buitenmuren en de schoorsteen is gerestaureert met Remix en Sakrete Kalkcementmortels.

> Bekijken