Cultuurhistorisch centrum 'De Sûkerei' Damwoude

Elk huisje heeft een specifiek thema. In 'De Falom' ligt de nadruk op vissen, jagen en stropen.In 'De Westereen' is de situatie herschapen van een gezin wat leeft van ambacht en handel.In 'Rinsumageast' is een 'wâldspultsje' met een gezin dat leeft van een gemengd vee- en akkerbouw bedrijf. De cichoreidrogerij fungeert als bezoekers- en expositiecentrum. Het gehele productieproces kan men aanschouwen in deze oude drogerij. Hier zijn tevens twee droogovens (eesten of 'jisten') gereconstrueerd. Oorspronkelijk stond het gebouw in 'De Falom'

Klik hier voor een film over de Sükerei