Sakrete Gietvloermortel Snel (25 kg)

Sakrete Gietvloermortel Snel (25 kg)

Sakrete Gietvloermortel snel (GVM) is een fabrieksmatig vervaardigde droge mortel op cementbasis conform NEN-EN 13813 voor ‘dekvloermortel en dekvloeren’. Deze gietbare en snel uithardende gietvloermortel is geschikt voor het maken van cementdekvloeren op minerale ondergronden in laagdiktes van 3 tot 10 cm, afhankelijk van de ondergrond. Niet geschikt als afwerklaag. De gietvloermortel is snel uithardend. Na 4 tot 6 uur is de vloer beloopbaar en na 1 tot 2 dagen betegelbaar.

Sakrete Gietvloermortel is ook toepasbaar voor:

 • Vloeren met vloerverwarming; ook voor opvullen ingefreesde sleuven voor vloer-verwarming. Vloeit zeer goed om verwarmingsbuizen en – slangen heen t.b.v. een optimale warmteoverdracht.
 • Zwaluwstaartvloeren; door de hoge druk- en buigtreksterkte.
 • Niet hechtende zwevende vloeren, voorzien van een wapeningsnet

        

Artikelnummer 08.0001.454
EAN-code 8716105101345
Keurmerken CE, Komo, BSB
Zakken/pallet 48
ETIM EC003239

 

Classificatie CT-C25-F5
Druksterkte > 25 N/mm2
Buigstreksterkte > 5 N/mm2
Vloeimaat 260 - 300 mm (Haegerman kegel)
Krimp < 0,04% (onder lab. omstandigheden)
Bindmiddel Cement
Maximale korrel 4 mm
Aanmaakwater Ca. 3,75-4,0 ltr/25 kg
Uitlevering Ca. 12 ltr/25 kg
Laagdikte Min. 3 cm, max 10 cm
Verwerkingstemperatuur +5 °C tot + 25 °C 
Verwerkingstijd ca. 45-6- minuten (afh. van de temperatuur)
Beloopbaar na ca. 4-6 uur (afh. van temp. en laagdikte)
Tegelen na ca. 24-48 uur (afh. van temp. en laagdikte)
Overige bekleding na ca. 72 uur

 

2,1 kg droge mortel per m2 (per mm laagdikte).
 
Laagdikte                  Verbruik / m2
30 mm                       63 kg droge mortel
40 mm                       84 kg droge mortel
50 mm                       105 kg droge mortel
60 mm                       126 kg droge mortel
70 mm                       147 kg droge mortel
80 mm                       168 kg droge mortel
90 mm                       189 kg droge mortel
100 mm                     210 kg droge mortel
 • De draagvloer vooraf controleren op aanwezigheid van scheuren.
 • Minder sterke en losliggende lagen, vuil, stof, vet, olie, verfresten e.d. verwijderen.
 • Extreem dichte en/of gladde oppervlakken, cementhuid en niet hechtende lagen verwijderen c.q. opruwen.
 • Gebruik altijd (afhankelijk van de soort ondergrond) Sakrete Universeel Grondering UG (zuigende ondergrond) of Snelgrondering SG (gladde niet zuigende ondergrond) voor een goede hechting op de ondergrond. Grondering voorkomt tevens wateronttrekking aan de mortelspecie, reduceert luchtbellen en bindt de nog op de ondergrond liggende stofdeeltjes. Grondering aanbrengen en laten drogen tot verfilming (transparante glans) optreedt. Voorkom plasvorming of verwijder de plassen voor het aanbrengen van de mortel.
 • Bij wandaansluitingen, kolommen, doorvoeren ed., Sakrete flexibele kantstroken aanbrengen om zettingen op te vangen. In twijfelgevallen altijd eerst een proefvlak aanleggen.
 • Bij toepassing in vochtige ruimtes (badkamer ed.) altijd Sakrete Kimcoating aanbrengen als waterdicht elastisch membraam in combinatie met kimband en de hulpstukken voor de (binnen en buiten) hoeken en doorvoeren.
 • Zorg ervoor dat naden ed. vloeistofdicht zijn om weglekken van de specie te voorkomen.
 • Sakrete Gietvloermortel met ca. 3,75-4,0 liter/25 kg schoon leidingwater in een hoge mengkuip mengen tot een homogene en kluitvrije vloeibare specie ontstaat.
 • De mengtijd is afhankelijk van de mengwijze. Gebruik hiervoor een krachtige mortelmenger met roerspindel.
 • Sluit ramen en deuren en voorkom tocht en direct zonlicht op de vloer om te snelle uitdroging van de specie te voorkomen.
 • Werk bij grotere oppervlakken met meerdere mensen.
 • Begin in de verste hoek en werk in de richting van de uitgang.
 • De specie gelijkmatig over de (voorbehandelde) ondergrond gieten tot de gewenste laagdikte.
 • Dobber de vloer met een drijfrei tot een vlak geheel.
 • Doordat de vloer in beweging wordt gebracht ontstaat een vlak resultaat. Dobber zowel in de lengte als in de breedte richting (kruislings).
 • Werk de gietdekvloer in één geheel af.
Na aantrekken van de specie de ruimte ventileren. Afhankelijk van laagdikte, temperatuur en drogingscondities is de vloer na 4-6 uur beloopbaar, na 24-48 uur te betegelen en na ca. 72 uur af te werken of te bekleden. Voor kritische bekleding als PVC ed. het oppervlak altijd eerst schuren.
Voor zwevende vloeren op isolatieplaten:
 • De isolatieplaten dienen voldoende drukvast te zijn.
 • Plaats de vloerisolatieplaten vlak op een waterdichte folie, waarvan de randen zijn opgetrokken tot boven het niveau van de uiteindelijke dekvloer.
 • Tape de naden vloeistofdicht af.
 • Plaats Sakrete kantstroken en, indien nodig, een wapeningsnet.
 • Breng een laagdikte aan van minimaal 40 mm.
 • Bij grotere of qua vorm kritische oppervlakken dilataties aanbrengen.
Hechtend en/of op ingefreesde vloerverwarming:
 • Plaats Sakrete kantstroken.
 • Dekking hechtend op stabiele ondergrond en op ingefreesde vloerverwarming minimaal 20 mm.
 • Bij hechtende toepassingen bestaande dilataties in de draagvloer doorzetten in de gietdekvloer.
Op folie:
 •  Leg een waterdichte folie, waarvan de randen zijn opgetrokken tot boven het niveau van de uiteindelijke dekvloer.
 • Tape de naden vloeistofdicht af.
 • Plaats kantstroken en, indien nodig, een wapeningsnet.
 • Breng een laagdikte aan van minimaal 35 mm.
Op zwaluwstaartplaten:
 • Op zwaluwstaartplaatvloeren in gebruiksklasse A (woningen) dient de laagdikte minimaal 20 mm vanaf de bovenkant van de zwaluwstaart te zijn. Op zwaluwstaartplaten met vloerverwarming minimaal 20mm + de diameter van de vloerverwarmingsbuis of slang.
Machinaal mengen en verpompen:
 • Sakrete Gietvloermortel is ook machinaal te mengen en verpompen. Controleer de waterdosering (regelmatig) door het bepalen van de vloeimaat m.b.v. de Hegemankegel (260 - 300 mm).

Droog en vrij van de grond opslaan in originele afgesloten verpakking. Beschadigde verpakkingen niet gebruiken. Polyetheen zakken zijn regenwaterdicht. Polyetheen is recyclebaar. Houdbaarheid minimaal 24 maanden na productiedatum (zie opdruk zijkant zak). 

 • Aan kant en klare mortel geen toeslagstoffen toevoegen.
 • Uithardende mortel niet met water of met verse mortel weer verwerkbaar maken.
 • Kuip, gereedschap e.d. direct met water reinigen. In verharde toestand is reiniging alleen nog mechanisch mogelijk