Sakrete Multimortel (5 kg)

Sakrete Multimortel (5 kg)
Sakrete Multimortel is een fabrieksmatig vervaardigde droge mortel op cementbasis. Deze unieke mortel is volgens de laatste stand der morteltechnologie ontwikkeld voor inmiddels 24 verschillende toepassingen (zie onderstaande tabel) en het einde is nog lang niet in zicht! Voor details zie de productinformatiebladen.
Deze unieke Multimortel heeft een uitgebalanceerde samenstelling van de nieuwste grondstoffen en additieven. De goede verwerkbaarheid, hoge hechtsterkte, hoge stabiliteit en het uitstekende watervasthoudende vermogen geven deze mortel de unieke eigenschappen voor 24 verschillende toepassingen. Met de bereidingsmethode (zie tabel) bepaalt u de toepassing en heeft u altijd de juiste mortel ter beschikking om de klus te klaren.


 
          

 

Artikelnummer 15.0880.391
EAN-code 8716105101024
Keurmerken CE, Komo, BSB
Emmers/pallet 24
ETIM EC003182

 

Droog en vrij van de grond opslaan in originele en afgesloten verpakking. Beschadigde verpakkingen niet gebruiken. Houdbaarheid minimaal 12 maanden na productiedatum. Tenminste houdbaar tot (t.h.t.): zie opdruk emmer. 

Voorkom te snelle droging door het morteloppervlak vochtig te houden door met water te nevelen of het af te dekken met een damp remmende folie. Bescherm de verse specie van begin af aan tegen vochtbelasting en tegen vorst tot voldoende sterkte is bereikt.

Bij kans op bevriezing van het aanmaakwater in de verse mortel, de mortel niet verwerken of maatregelingen nemen om dit te voorkomen.

Losse oppervlakken, tussenlagen (zoals vuil, stof, vet, olie, verfresten e.d.), cementhuid en niet draagkrachtige lagen verwijderen. Zuigende ondergronden als kalkzandsteen, porotherm, poriso en cellenbeton hoeven niet te worden voorbevochtigd. Bij de toepassingen 1 t/m 15 (m.u.v. chipperen punt 10) niet gronderen. Bij gipsgebonden ondergronden eerst een primer laag Sakrete Snelgrondering SG aanbrengen voor een goede scheiding tussen gips en cement.

  • Sakrete Multimortel / 16in1 Mortel met schoon leidingwater mengen totdat een homogene specie ontstaat. De hoeveelheid aanmaakwater is afhankelijk van de toepassing: zie de verschillende toepassingen.
     Let op!: Het is van groot belang dat voor elke toepassing de juiste hoeveelheid aanmaakwater wordt toegevoegd.
  • De mengtijd is afhankelijk van mengwijze. Mechanisch mengen, bij voorkeur met een speciemenger, boormachine met roerspindel, HST menger of Flotty menger.

Remix Multimortel is een fabrieksmatig vervaardigde droge mortel op cementbasis. Deze unieke mortel is volgens de laatste stand der morteltechnologie ontwikkeld voor inmiddels 24 verschillende toepassingen (zie onderstaande tabel) en het einde is nog lang niet in zicht! Voor details zie de productinformatiebladen.

Multimortel Toepassingen
1 Stucen en uitvlakken van wanden en muren, binnen en buiten (zonder gronderen)
2 Onderstop-, stel-, kim-, en vulmortel 
3 Aanbrand- en hechtbrugmortel
4 Doorstrijken voor matig- en normaal zuigende stenen
5 Metselen/doorstrijken/dunbedmetselen van sterk zuigende stenen, gehydrofobeerde/ gesiliconiseerde stenen en stenen met een laag hechtpotentiaal
6 Dunbed metselen met >4 mm lintvoeg. Ook voor tuinmuren en stapelstenen
7 Metselen/doorstrijken van kalkzandsteen, snelbouwsteen en cellenbeton
8 Metselen/doorstrijken/dunbedmetselen van glasbouwstenen
9 ER® (Earthquake Resistance) mortel, voor metselwerk in aardbevingsgebied
10 Machinaal verwerkbare metselmortel
11 Traditioneel metselen voor matig- en normaal zuigende stenen 
12 Machinaal verwerkbare voegmortel
13 Kleinschalig voegwerk en voegreparatie
14 Chipperen/decomortel (decoratief vertinnen van metsel- en stucwerk, binnen en buiten) 
15 Dakdekkersmortel voor het in specie leggen van vorsten en pannen
16 Aansmeren sleuven t.b.v vloerverwarming, leidingen e.d. 
17 Cementdekvloeren 2-7cm, ook met vloerverwarming
18 Zetten van (grootformaat) tegels in de mortel 
19 Vastzetten/montage van muurafdekkers e.d. 
20 Vastzetten van raamdorpelstenen
21 Vastzetten van stapelstenen, trappen, border- en vijverranden en tuinornamenten 
22 Vastzetten van vensterbanken 
23 Vastzetten/montage dorpels
24 Repararen en/of vullen van gaten en beschadigingen in cementgebonden oppervlakken (eerst gronderen)


Alle toepassingen voor binnen en buiten. Gronderen niet nodig, behalve bij toepassing 24.

Zie productinformatiebladen voor de overige gegevens per toepassing.

Bindmiddel Cement
Maximale korrel 2 mm
Aanmaakwater Zie per toepassing
Mortelkwaliteit Zie per toepassing
Uitlevering Zie per toepassing
Verwerkingstijd Ca. 2 uur 
Verwerkingstemperatuur +5 tot +25 °C 

Alle toepassingen zijn geschikt voor binnen en buiten.