Sakrete Voegmortel UA (25 kg)

Sakrete Voegmortel UA (25 kg)

Voor het uitbloeiingsarm navoegen van metselwerk

Sakrete uitbloeiingsarme Voegmortel is een fabrieksmatig vervaardigde droge cementmortel conform NEN-EN-998-2 en CUR aanbeveling 61. Deze mortel is geschikt voor het navoegen van de meest gangbare steensoorten in metselwerk met sterk verwerende omstandigheden, waterkerend metselwerk, werk dat niet wordt afgeschermd tegen weer en wind, hoog mechanisch belast - en normaal metselwerk binnen en buiten. 

Sakrete (uitbloeiingsarme) voegmortels worden geleverd in zakken van 25 kg. De voegmortels zijn leverbaar in 12 standaardkleuren en (op aanvraag en bij voldoende hoeveelheid) in iedere gewenste kleur. Remix Droge Mortel BV levert op aanvraag kleurmonsterdozen en mortelmonsters ten behoeve van proefvlakken.

 

 

          

* Klik op de logo's om het certificaat te zien 

 

Artikelnummer Zie onderstaande tabel 
EAN-code Zie onderstaande tabel 
Mortelkwaliteit M15
Keurmerken CE, Komo, BSB
Zakken/pallet 48
ETIM EC003182

 

Artikelnr Kleurcode EAN code
04.0850.212 Extra wit  8716105100935
04.0800.212 Wit 8716105100058
04.0996.212 Witgrijs 8716105100614
04.0700.212 Cementgr. 8716105100065
04.0750.212 Donkergr.  8716105100621
04.0580.212 Antracietgr. 8716105100638
04.0775.212 Antraciet  8716105100072
04.0001.212 Zwart  8716105100089
04.0999.212 Creme  8716105100096
04.0301.212 Okergeel  8716105100102
04.0993.212 Terra  8716105100119
04.0994.212 Rood  8716105100126
04.0020.212 Bruin  8716105100799

 

Sakrete uitbloeiingsarme Voegmortel is voorzien van een uitgekiend pakket “uitbloeiblokkers” waardoor vrije kalkuitbloei tot ca. 60% wordt gereduceerd. In combinatie met uitbloeiingsarme Metselmortel van Sakrete wordt het risico van vrije kalkuitbloei tot 90% gereduceerd.  
 
 
Druksterkte M15
Voeghardheidsklasse VH25, VH35, VH45 (afh. van verdichting)
Bindmiddel Cement
Maximale korrel 1 mm
Aanmaakwater Ca. 2 ltr/25 kg en 0,4ltr/5 kg
Verwerkingstemperatuur +5 tot +25 graden Celcius
Verwerkingstijd 1 tot 2 uur, afh. v/d weersomstandigheden

 

Zie voor het verbruik de verbruikstabel onder het kopje 'downloads'.

 • Het metselwerk dient minimaal 2 weken oud te zijn (bij lage temperaturen en harde steensoorten adviseren wij een langere wachttijd).
 • Het metselwerk dient minimaal 1,5 cm te zijn uitgekrabd, vlak en zonder tandvlees op de stenen. Bij verdiept voegwerk zoveel dieper als de voeg verdiept komt te liggen.
 • De vorstvrije voeg moet vrij zijn van vuil, losse delen, olie en vet.
 • Het te voegen metselwerk dient 1 dag voor het voegen met schoon water gelijkmatig te worden bevochtigd en zo nodig kort voor aanvang van de werkzaamheden nogmaals (er mag geen waterfilm op de steen of mortel aanwezig zijn).
 • Zie ook Par. 9.6 Voorbereiding in CUR aanbeveling 61.
 • Sakrete Voegmortel met ca. 2,0 liter/25 kg schoon leidingwater mechanisch mengen totdat een aardvochtige homogene voegspecie ontstaat. Gebruik altijd dezelfde hoeveelheid aanmaakwater.
 • Mengtijd is afhankelijk van mengwijze. Gebruik bij voorkeur een HST, een Baron zakgoedmenger of een boormachine met roerspindel.
 • Bij partij– en palletovergangen de laatste zakken van de bijna lege pallet met de eerste zakken van de volgendevolle pallet mengen.
 • Wanneer bij het verdichten van de mortel een waterfilm op de mortel komt is de voegmortel te nat aangemaakt en wordt de voegkleur flets (lichter van kleur). 
 • Omdat weersinvloeden, de conditie van de gevel en de werkwijze invloed hebben op de kleur en oppervlaktestructuur van de voeg, wordt geadviseerd om aaneensluitende oppervlakten zoveel mogelijk in dagproducties door dezelfde voeger te laten uitvoeren.
 • Bij ijsafzetting op het metselwerk niet voegen. Een betere verdichting heeft een positief effect op de voeghardheid en kan worden verkregen door de voegspecie ‘drukkend’ en niet ‘vegend’ aan te brengen.
 • Voorkom vochttransport in vers voegwerk.
 • Breng hemelwaterafvoer vroegtijdig aan en gebruikwaar nodig steigerkappen en/of steigergaas.
 • Bescherm het voegwerk tegen directe bezonning en tegen schrale, droge wind.
 • Bescherm de voegspecie tegen te snel uitdrogen doorregelmatig te bevochtigen (nevelen zodat het waterwordt geabsorbeerd en het cement niet wordt uitgespoeld).
 • Bescherm het voegwerk tegen vorst tot voldoende sterkte is bereikt.
 • Sakrete uitbloeiingsarme voegmortel is leverbaar in 12 standaardkleuren en kan voor grotere projecten in vrijwel iedere gewenste kleur worden geleverd. (Zie productinformatieblad)
 • Remix/Sakrete voegstrookjes worden onder geconditioneerde omstandigheden vervaardigd. Bouwplaatsomstandigheden kunnen hiervan afwijken, zodat ze als een kleurindicatie dienen te worden beschouwd
 • Door invloed van het type voegafwerking, de lichtinval, de daglicht temperatuur en het gebruik van natuurlijke grondstoffen kan de kleurbeleving verschillen.
 • Wij adviseren altijd vooraf een proefvlak op te zetten.
 • Voegmortel monsters worden hiervoor door Remix gratis ter beschikking gesteld!

Droog en vrij van de grond opslaan in originele afgesloten verpakking. Beschadigde verpakkingen niet gebruiken. Polyetheen zakken zijn regenwaterdicht. Polyetheen is recyclebaar. Houdbaarheid minimaal 24 maanden na productiedatum. Tenminste houdbaar tot (t.h.t.): zie opdruk zijkant zak.