Sakrete 4in1 Mortel (25 kg)

Sakrete 4in1 Mortel (25 kg)
Sakrete 4in1 mortel is een fabrieksmatig vervaardigde hoogwaardige mortel op cementbasis conform NEN-EN 1015-1. Deze mortel is met name geschikt voor metselwerk, stucwerk, cement dekvloeren en voor het leggen van vloertegels. De mortel kan worden toegepast voor al het metselwerk in weer en wind en voor dragend werk binnen en buiten.
 
De gebruiker bepaalt met de 4in1 mortel eenvoudig zelf de gewenste eigenschappen van de specie. De hoeveelheid aanmaakwater en de lengte van de mengtijd bepalen de karaktereigenschappen. En daarmee dus ook de toepassing. Met deze unieke mortelsamenstelling heeft u dus werkelijk vier verschillende mortels in één zak.
 

          

 

 

 

Artikelnummer 15.0675.249
EAN-code 8716105100577
Sterkteklasse M10
Keurmerken CE, Komo, BSB
Zakken/pallet 48
ETIM EC003182

 


Morteltype CT (Cement Gebonden)
Maximale korrel 4 mm (NEN-EN 1015-1)
IW klasse IW1 t/m IW4
Verwerkingstemperatuur  + 5° tot + 25°C
Verwerkingstijd 2 uur
 

Metselen
Deze mortel is geschikt voor het vermetselen van vrijwel alle steensoorten zoals baksteen en betonsteen en kan worden toegepast voor al het buitenmetselwerk voor dragend werk binnen.
Aanmaakwater: ca. 3,1 liter / 25 kg

Stucadoren

 • Als één- of tweelaags systeem voor het pleisteren van de meest voorkomende minerale ondergronden (baksteen, kalkzandsteen,beton, enz) binnen en buiten. 
 • Als ondergrond voor wit schuurwerk, sierpleisters, en tegelwerk (ook in natte ruimten). Aanmaakwater: ca. 2,9 liter / 25 kg

Cement dekvloeren en leggen van vloertegels
Deze mortel is geschikt voor het leggen van cementgebonden dekvloeren en het leggen van vloertegels. Een aanbrandfilm aanbrengen d.m.v. Sakret Hechtbrugmortel of een cementpapje. Voor goede hechting tussen vloertegels en cementdekvloer Sakret Hechtbrugmortel aanbrengen met een laagdikte van ca. 1 mm. Hierna Sakret 4 in 1 mortel “nat in nat” aanbrengen.
Aanmaakwater: ca. 2 liter / 25 kg

Metselen
25 kg mortel geeft ca. 15 liter metselspecie. 

Steenformaat Stenen/m2 voeg 12mm Volle stenen per 1000kg Geperf. stenen per 1000kg
Waalformaat 73 1200 1000
Amstelformaat 53 1050 900

Stucadoren
25 kg mortel geeft ca. 15 liter plastische stucspecie.

Laagdikte Verbruiksindicatie per m2
10 mm ca. 15 kg
15 mm ca. 22 kg
20 mm ca. 30 kg


Cement dekvloeren en leggen van vloertegels 
25 kg mortel geeft ca. 12 liter aardvochtige vloer- of tegelspecie.

Vloerdikte Verbruiksindicatie per m2
3 cm Ca. 60 kg
5 cm Ca. 100 kg

 

 • Sakrete 4 IN 1 MORTEL met schoon leidingwater mengen totdat een homogene specie ontstaat. De hoeveelheid aanmaakwater is afhankelijk van de toepassing, metselen, stucadoren, vloeren of tegelen. Let op!: Het is van groot belang dat voor elke toepassing de juiste hoeveelheid aanmaakwater wordt toegevoegd.
 • De mengtijd is afhankelijk van de mengwijze. Gebruik bij voorkeur een speciemenger of boormachine met roerspindel.
 
Stucadoren
 • Vorstvrij, vast, draagkrachtig en vrij van scheuren.
 • Minder sterke en losliggende lagen, vuil, stof, vet, olie, verfresten e.d. verwijderen.
 • Extreem dichte en/of gladde oppervlakken, cementhuid en niet draagkrachtige lagen verwijderen c.q. opruwen.
 • Voorbehandelen met Sakrete UG universeel grondering.
 • In twijfelgevallen een proefvlak aanbrengen.
Cement dekvloeren en leggen van vloertegels
 • De draagvloer vooraf controleren op de aanwezigheidvan scheuren. 
 • Minder sterke en losliggende lagen, vuil, stof, vet, olie, verfresten e.d. verwijderen.
 • Extreem dichte en/of gladde oppervlakken, cementhuid en niet draagkrachtige lagen verwijderen c.q. opruwen.
 • Een aanbrandfilm aanbrengen d.m.v. Sakret Hechtbrugmortel of een cementpapje (mengverhouding 1 water : 1 cement).
 • Voor het aanbranden de ondergrond eventueel bevochtigen, zodat de aanbrandfilm voor en tijdens het leggen van de vloer nog glanzend vochtig is (voorkom plasvorming).
 

Metselen

 • Te droge metselbakstenen een dag voor de verwerking bevochtigen.
 • Niet zuigende metselbakstenen droog vermetselen (te natte stenen vertragen het metseltempo en verhogentevens het risico van smetten op de steen).
 • Voorkom te allen tijde vochttransport (hemelwater) in vers metselwerk.
 • Neem beschermende maatregelen bij luchttemperaturen lager dag 0°C.
 • Stenen met ijsafzetting niet verwerken.
Stucadoren
 • Dilatatievoegen vrij houden. 
 • Afhankelijk van de gewenste laagdikte de mortel in één of meerdere lagen aanbrengen.
 • De maximale laagdikte per laag is 25 mm, terwijl als ondergrond voor tegelwerk een minimale laagdikte van 10 mm moet worden genomen.
Cement dekvloeren en leggen van vloertegels
 • De aardvochtige specie goed verdichten.
 • Voor een goede hechting tussen vloertegel en cementdekvloer een cementpapje aanbrengen met een laagdikte van ca. 1 mm.
 

Metselen
Bescherm het metselwerk tegen uitdroging, regenwater (i.v.m witte uitslag) en bevriezing. Indien er naderhand wordt nagevoegd, dient het metselwerk minimaal 2 weken te zijn uitgehard. Gebruik voor het voegen Sakrete Uitbloeiingsarme(UA)® voegmortel.

Stucadoren
De afbindende mortel beschermen tegen te felle zon, tocht, slagregen, vorst en tegen te hoge temperaturen (>25°C).

Cement dekvloeren en leggen van vloertegels
Voorkom te snelle uittreding van vocht door het vloeropervlak vochtig te houden door: met water (nevelen), af te dekken met een dampremmende folie of gebruik te maken van een curing-compound.

Nabehandelingstijd
 
Gemiddelde etmaaltemp. in°C 5-10 10-15 >15
 Minimale nabehandelingstijd in dagen 8 6 5

 

Opslaan in originele afgesloten verpakking. Beschadigde verpakkingen niet gebruiken. Polyetheen zakken zijn regenwaterdicht. Polyetheen is recyclebaar. Houdbaarheid minimaal 24 maanden na productiedatum (zie opdruk zijkant zak).