Kwaliteit - vakmanschap, techniek en service

Sakrete kwaliteit
Wie kiest voor kwaliteit, laat niets aan het toeval over. Dat begint met de keuze van de grondstoffen. Sakrete gebruikt gecertificeerde grondstoffen, die bij binnenkomst worden gecontroleerd. Producten en productieprocessen van Sakrete zijn gecertificeerd door KIWA, dragen het KOMO productcertificaat en zijn voorzien van het CE merkteken.

Kwaliteitszorg
Om te zorgen dat dagelijks de juiste producten, op de juiste manier geproduceerd en het juiste moment gedistribueerd worden heeft Sakrete een uitgebreid en gecertificeerd kwaliteitsysteem opgesteld waarin alle facetten zijn gewaarborgd, zodat u als klant altijd op de juiste manier wordt bediend.

Komo productcertificaat
Het kwaliteitssysteem van Sakrete en de productkenmerken behorende bij de mortels worden periodiek door KIWA gecontroleerd. Op basis daarvan verklaart KIWA dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de producent geleverde mortel bij aflevering voldoet aan de in het productcertificaat vastgelegde technische specificatie, productkenmerken en eisen, mits de mortel voorzien is van het Komo merk op een wijze als aangegeven in het productcertificaat.

 

Voorschrijvers, opdrachtgevers, aannemers in bouw en infra en controlerende instanties hebben met de keuze voor producten en systemen met een KOMO-productcertificaat de zekerheid dat deze voldoen aan de specificaties die de gehele markt van belang acht. Een certificerende instelling controleert geregeld of de producten en het productieproces voldoen aan de in de beoordelingsrichtlijn gedefinieerde eisen. Daarom kunnen complexe en kostbare ingangscontroles op de bouwplaats achterwege blijven. De keuze voor een KOMO-certificaat is dan ook de keuze voor zekerheid, betrouwbaarheid en efficiency.

Producten van Sakrete voldoen aan de volgende certificaten, normen en/of aanbevelingen:

- NEN-ISO 9001 : 2000
- KOMO
- Cur aanbevelingen
- CE
- Dubokeur

NeMo (Nederlandse Mortelorganisatie)
 
VDMP (Vereniging Droge Mortel Producenten
VNV (Vereniging Nederlandse Voegbedrijven)

Sakrete staat voor kwaliteit: altijd en overal.