Duurzaamheid

Dubokeur voor DUurzaam BOuwen
Vrijwel iedereen in de bouw kent de term DUBO als zijnde een afkorting voor DUurzaam BOuwen. Uitsluitend de meest milieuvriendelijke producten binnen een bepaalde toepassing, komen in aanmerking voor het DUBOkeur® merk. Door het onderzoeksinstituut Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE), het kennisinstituut over milieubelasting van bouwmaterialen, worden de producten beoordeeld op basis van 17 (milieu)aspecten, variërend van broeikaseffect tot hergebruik of verwerking van het afval, volgens de methode van de Levenscyclusanalyse (LCA). Met het DUBOkeur® laten fabrikanten/leveranciers zien dat ze tot de meest milieuvriendelijke producten behoren en zien de afnemers dat het product het milieu zo min mogelijk aantast.
Remix is de enige metselmortelfabrikant die het Dubokeur voor Duurzaam Bouwen heeft weten te behalen op een breed assortiment. Remix heeft hiermee als enige het aspect duurzaamheid als extra kwaliteit aan metsel-, doorstrijk- en dunbedmortels toegevoegd.

Voor milieu prestatie heeft Remix het DUBOkeur van het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE), dat een aantal Remix mortels heeft getoetst op milieuvriendelijkheid met de Levens Cyclus Analyse en een vergelijk heeft gemaakt met andere mortels voor dezelfde toepassing. Met het DUBOkeur toont Remix aan, dat deze Remix mortels op milieugebied goed scoren en zelfs tot de meest milieuvriendelijkste mortels behoren.
Tools als Breeam maken bijvoorbeeld gebruik van de Nationale Milieu Database. Indien bij aanbestedingen een bepaalde milieukwaliteit is voorgeschreven, kan deze door Remix met DUBOkeur worden aangetoond en onderbouwd. Remix is hierin uniek in Nederland.

Milieubewustheid met Green Horizon 
Maar Remix staat niet stil. De duurzaamheidsambities en –doelstellingen gaan veel verder. Remix wil de meest milieubewuste mortelfabrikant zijn. In de fabrieken en de logistiek is en wordt volop geïnvesteerd in verduurzaming. Daarvoor heeft Remix het “Green Horizon” concept ontwikkeld, waarbij alle onderdelen van de organisatie, productie, logistiek en mortelrecepten voortdurend worden getoetst op CO2-, energie-, bindmiddelen- en grondstoffen bewustzijn.

Electriciteitsverbruik 100% CO2 neutraal
Ons beleid is er op gericht om zoveel mogelijk gebruik te maken van duurzame grondstoffen en de produktie op duurzame wijze te laten plaatsvinden. In het kader hiervan zijn we voor ons machinepark overgegaan op groene stroom uit Nederlandse windenergie met Milieukeur. Ons electriciteitsverbruik is daarmee 100% CO2 neutraal. 

Remix is de enige metselmortelfabrikant die het Dubokeur voor Duurzaam Bouwen heeft weten te behalen. Hiervoor is de milieu-impact van getoetste mortels middels een levenscyclusanalyse (LCA) (uitgevoerd door het NIBE) bepaald en in relatie gezet tot vergelijkbare producten. Alleen de meest milieuvriendelijke alternatieven komen in aanmerking voor certificering. Remix heeft hiermee als enige het aspect duurzaamheid als extra kwaliteit aan metsel-, doorstrijk- en dunbedmortels toegevoegd.